Baterie

  Zapraszamy Uczniów jak i Rodziców do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół –

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

Każda, nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę – jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling są bardzo ważne dla środowiska, dlatego należy pamiętać by oddzielać baterie od pozostałych odpadów. Prowadzona publiczna kampania edukacyjna o bateriach i akumulatorach ma na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej   i wyjaśnianie, w jaki sposób prawidłowo postępować z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Promowaniu i aktywizowaniu postaw ekologicznych wśród uczniów służy nasza akcja polegająca na zebraniu przez uczniów jak największej ilości (wyrażonej w kilogramach) zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów oraz telefonów.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.