O NAS

Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Sztum,

a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. 

 

Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.

Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego,

troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.