RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Jóźwik, e-mail: biuro@solved.com.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów –>> tutaj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego –>> tutaj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły –>> tutaj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych –>> tutaj