Sprawozdania finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Sprawozdania finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum w zakładce – jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi https://bip.sztum.pl/1730.html